Program

Društvo učiteljev geografije Slovenije – DUGS tudi letos vabi na jubilejni 10. in tradicionalni tabor učiteljev geografije.

Letos se bomo odpravili na Gorenjsko, kjer bomo prvi dan v petek, 16. oktobra 2015, preživeli delovno in družabno. Drugi dan v soboto, 17. oktobra 2015, pa terensko.

 

PROGRAM PETEK:

14.30/15.00    Zbor udeležencev

15.00/15.15    I. Lipovšek & R. Bratec Mrvar: pozdrav udeležencev, predstavitev tabora in programa

15.15/16.00    I. Lipovšek: Koliko astronomije in koliko Sonca vključiti v geografski pouk

16.00/16.30    Mirsad Skorupan: Novosti na področju IKT

16.30/17.00    Odmor za kavo

17.00/18.30    mag. Lea Nemec: Skica kot geografski didaktični pripomoček (vabljeni vsi udeleženci tabora, da s svojo skico prispevajo vsebini prispevka)

18.30/19.00    Večerja

20.00/21.30    Geografsko potopisno predavanje (dr. Irena Mrak)

po 21.30          geografsko druženje

 

PROGRAM SOBOTA:

7.30/8.15        zajtrk

8.15/9.00        Orogeneza mladih gorovij v programih slovenskih šol

9.00/13.00      Obisk Dovžanove soteske pod vodstvom dr. Irene Mrak in dr. Matevža Novaka.

13.00/14.00    S katerimi dejavnostmi zaposliti učence in dijake na terenskem delu, geografskem sprehodu ali ekskurziji. (Tatjana Kikec)